2η Διαβούλευση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, αξιοποιώντας πόρους των ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+) επιδιώκει την Ποιοτική Ανάπτυξη, την Ενεργό Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Κοινωνική Συνοχή στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 του σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για την ΠΠ 2021-2027, προγραμματίζεται η διενέργεια Υβριδικής Συνεδριακής Εκδήλωσης Διαβούλευσης,  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,  2 Σεπτεμβρίου 2021, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, Αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού  (Ώρα έναρξης 10.00πμ)

Για τη δια ζώσης εκδήλωση, θα τηρηθούν  τα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα προστασίας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Φωτογραφικό Υλικό

Στόχοι Πολιτικής Συνοχής 2021-2027

Έξυπνη Ευρώπη

Πράσινη Ευρώπη

Διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Κοινωνική Ευρώπη

Μια Ευρώπη κοντά στους πολίτες